Notícies i actualitat

23è. Curs Bàsic de Voluntariat

29 setembre 2017

23è. Curs Bàsic de Voluntariat

29 setembre 2017

Us presentem el 23è Curs Bàsic d’Atenció a Persones amb Paràlisi Cerebral i altres Discapacitats Físiques Afins

Temari:  12 hores teòriques i 18 hores pràctiques:

 

Bloc 1. Drets i Deures del Voluntariat. Codi ètic del voluntariat. Responsabilitat Civil i Penal de la persona voluntària. (2 hores).
Bloc 2. La PC des de la Medicina. (4 hores).
Bloc 3. Qualitat de vida: ergonomia, alimentació, higiene postural, hàbits de vida saludable, etc. (2 hores).
Bloc 4. Pedagogia i integració social en persones amb PC. Sistemes de comunicació augmentativa. (4 hores).

 

Professionals: Metge, advocada, infermera, pedagoga amb una àmplia experiència en el món de la paràlisi cerebral.

 

Pràctiques: 18 hores, durant el mes posterior a la fi del curs. En centres especialitzats, programes esportius i de lleure organitzats per la pròpia Fundació i/o per entitats col·laboradores. Caldrà lliurar una memòria de pràctiques i que sigui aprovada.

 

Propera edició: El curs és desenvoluparà els següents dies en els següents horaris:

 

Data Hora Bloc  Docent
18/10/2018

(Divendres)

19:00 a 21:00 Qualitat de vida: ergonomia, alimentació, higiene postural, hàbits de vida saludable, etc. (2 hores).

 Anna Granados

(Infermera)

19/10/2018

(Dissabte)

09:30-13:30

(20 min. de pausa cafè)

Pedagogia i integració social en persones amb PC. Sistemes de comunicació augmentativa. (4 hores). Alba Uri

(Pedagoga)

25/10/2018

(Divendres)

19:30 a 21:30 Drets i Deures del Voluntariat. Codi ètic del voluntariat. Responsabilitat Civil i Penal de la persona voluntària.  (2 horas)

Esther Jolonch

(Llic.Dret)

26/10/2018

(Dissabte)

10:00-14:30 (20 min. de pausa cafè) La PC des de la Medicina. Seguretat i prevenció: Primers auxilis. (4 hores).

A confirmar

(Metge)

(*) La curta durada del curs suposa l’obligació de l’alumne d’assistir a TOTES les sessions per obtenir el diploma.

 

Preu Matrícula: El preu real és de 100 € per persona, gràcies a les subvencions que obtenim el preu del curs serà de 20 € per persona.

Els voluntaris de la Fundació i els titulars del Carnet Jove tenen preu reduït  (12 €).

 

Formalització: Per tal de poder reservar plaça al curs, cal omplir aquest formulari o contactar al correu electrònic: info@fcpc.cat i fer l’ingrés dels diners fent constar el nom i cognoms al número de compte: ES66 – 2100 – 5515 – 3022 – 0006 – 4058.

 

Lloc de realització: C/ Llull, 163 – Barcelona 08005

 

Aquest programa és possible gràcies al suport de la Generalitat de Catalunya.