Serveis Educatius

La FCPC al llarg dels anys ha esdevingut conscient de les greus dificultats físiques i educatives que tenen algunes persones afectades de paràlisi cerebral.

És per això que, des de 2008 s’ha creat un espai de treball que creiem que és plenament accessible a persones afectades de paràlisi cerebral: els Serveis Educatius.

Amb aquest programa de sensibilització a centres educatius, les persones afectades de paràlisi cerebral poden realitzar tasques organitzatives així com docents relacionades amb les xerrades i tallers de sensibilització i de promoció de la igualtat d’oportunitats.

Finalitats de l’activitat

Els tallers proposen una sèrie d’activitats en les quals els participants s’apropen a la realitat de les persones amb paràlisi cerebral i altres discapacitats afins.

Amb aquest tipus d’activitats, pensades per a ser desenvolupades en l’entorn educatiu, el transfons de l’activitat que us proposem planteja com un eix transversal, i que serveix per fer reflexionar a l’alumnat sobre temes com les barreres físiques, socials I de comunicació, la

inclusió escolar I social, la cultura de l’esforç, la superació personal i la resiliència, així com sobre les diferents maneres com es pot col·laborar amb les persones.

La finalitat és oferir una visió integral de la “discapacitat” i la paràlisi cerebral per donar la oportunitat de conèixer la realitat i les capacitats d’aquestes persones.

Finalitats de l’activitat

01

Sensibilitzar i apropar als més joves a la discapacitat i, per una altra banda, donar una eina als educadors per treballar l’educació emocional i els valors.

03

Experimentar i reflexionar sobre les barreres físiques, socials i de comunicació que han de superar les persones amb paràlisi cerebral i altres discapacitats afins i la necessitat d’eliminar-les.

02

Conèixer la discapacitat, les seves característiques. Conèixer persones amb paràlisi cerebral i altres discapacitats afins i com aquestes realitzen activitats en la seva vida quotidiana.

04

Fomentar valors de la resiliència, I també els cooperatius I de col·laboració amb possibles amics/gues o companys/es amb discapacitat.

VULL SOLICITAR PRESSUPOST

Per a sol·licitar pressupost, contacteu amb la Fundació omplint el següent formulari amb les vostres dades o trucant

Formulari de petició de Serveis Educatius


Tipus de servei

Destinataris del Servei*


Petició de reserva i pressupost*

Accepta la recepció d'informació*

Comentaris o preguntes

Avís legal i Política de Privacitat*

Avís legal i Política de Privacitat. Protecció de dades personals.

Segons la Llei 15/1999 de 13 de desembre, sobre la Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades que Vostè ens proporciona seran incorporades a un fitxer responsabilitat de l'entitat FUNDACIÓ PRIVADA CATALANA PER A LA PARÀLISI CEREBRAL, NIF: G – 61.482.659.

La finalitat d'aquest fitxer és la gestió de la informació i gestió administrativa i dels nostres serveis. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones.

Si desitja exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició, pot dirigir-se a: Fundació Privada Catalana per la Paràlisi Cerebral, carrer Llull, 163 08005 de Barcelona.