Notícies i actualitat

Signem un acord de col·laboració amb el Banco Farmacéutico

09 febrer 2023

Signem un acord de col·laboració amb el Banco Farmacéutico

09 febrer 2023

Amb el Banco Farmacéutico hem signat un conveni de col·laboració per facilitar l’accés a la medicació als nostres beneficiaris.

El Banc Farmacèutic és una associació sense ànim de lucre, constituïda a Espanya l’any 2007 i declara d’utilitat pública el 2014, que neix per afavorir la inclusió social de les persones a través de la millora de la salut .

Banc Farmacèutic centra la seva activitat i el desenvolupament dels seus projectes en tres pilars estratègics:

  • Atendreles persones que pateixen pobresa farmacèutica.
  • Investigar per dimensionar la problemàtica de la pobresa farmacèutica, determinar-ne les conseqüències a nivell econòmic i social, i quantificar el cost de la seva pal·liació.
  • Visibilitzar la problemàtica de la pobresa farmacèutica i sensibilitzar la societat amb l’objectiu de generar un canvi que permeti posar fi a aquesta problemàtica.