Notícies i actualitat

Ens visita el Govern autònom de la Ciutat de Namyangiu

07 octubre 2022

Ens visita el Govern autònom de la Ciutat de Namyangiu

07 octubre 2022

El dimarts dia 4 d’Octubre de 2022, ens va visitar el Govern autònom de la Ciutat de Namyangiu, de Corea del Sur. Més concretament les caps dels serveis de diferents àrees del Departament de serveis socials.

El principal objectiu de la visita va ser conèixer la Fundació Catalana per a la Paràlisi Cerebral per tal de poder conèixer el model assistencial únic a Catalunya i veure com es duu a terme la gestió d’aquest.

La Sra. Jolonch Oloartua, directora general, acompanyada de l’equip multidisciplinar de la Fundació, van poder explicar com era la realitat del dia a dia a la Llar residència mostrant com s’aplica el model d’Atenció Centrada en la Persona en un model assistencial com el nostre. Es va donar a conèixer com es treballava amb cada persona usuària tenint en compte els tres eixos principals en la vida de cada persona: sanitari, social i educatiu. Per tal de poder fer-ho, es van mostrar tots els serveis dels quals disposa l’entitat, entre els quals es van mencionar tots els projectes d’oci inclusiu que es treballen a la Fundació posant èmfasi en l’objectiu principal d’aquests, el qual és aconseguir el màxim nivell d’autonomia de les persones usuàries.

Van mostrar interès per conèixer com era la organització interna a la Llar Residència en quant a personal i a les famílies de les persones usuàries, ja que es diferenciava de la resta de models que havien vist abans. També han mostrat interès en la xarxa de serveis públics de Catalunya i la relació que la nostra Fundació té amb aquesta per tal d’entendre com ens gestionem amb els seus serveis i com garantim la qualitat d’atenció de les persones usuàries.

Va estar una visita molt interessant i enriquidora. Ens va agradar conèixer la manera en la que a altres països es treballa amb les persones amb discapacitat i quin és el funcionament de les seves residències per tal de poder comparar models i treure els punts forts de cada un d’ells i poder intercanviar bones pràctiques.