Notícies i actualitat

La FCPC rep la certificació internacional per l’assoliment dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides

20 novembre 2020

La FCPC rep la certificació internacional per l’assoliment dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides

20 novembre 2020

La Fundació Catalana per a la Paràlisi Cerebral (FCPC) és una de les primeres entitats catalanes que ha rebut la certificació de la International Federation of Global & Green Information Communication Technology (IFGICT) i la que ha obtingut el major grau de compliment dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

Un repte global

L’Assemblea General de les Nacions Unides va aprovar l’any 2015 l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible fixant els grans reptes a assolir en àmbits com la pobresa, la desigualtat, el treball digne, el consum responsable i el canvi climàtic, entre altres.

Per aconseguir-ho, les Nacions Unides van fixar 17 objectius, cadascun amb les seves pròpies metes (un total de 169), interpel·lant governs, empreses i entitats a impulsar i aconseguir la consecució de les fites de cara l’any 2030.

Certificació internacional

La FCPC, compromesa amb els objectius de l’Agenda 2030, ha ajustat programes, activitats i accions. Això li ha permès arribar a implementar les pràctiques i recomanacions dels 17 ODS, amb un percentatge molt elevat d’acompliment de les 169 metes.

Ho certifica l’auditoria, realitzada per en Carles Agustí i Hernàndez -auditor certificat per la IFGICT-, que constata que la Fundació ha assolit 85 de les 169 metes: el 100 %, de les obligatòries (48, de 48) i el 31 %, de les no obligatòries (37, de 121).

En concret, dels 17 ODS, cal destacar l’acompliment de les sis metes del primer dels objectius, la fi de la pobresa; i les quatre metes del tercer, salut i benestar, dins el qual s’inclou el Pla d’acció COVID-19 de la FCPC.

Nominació als Premis Talent

Aquest assoliment i compromís amb els ODS ha tingut ja una primera conseqüència: la nominació als Premis Talent de la Cambra de Comerç de Barcelona en la categoria «Innovació en ODS, RSC + Tercer Sector + Igualtat».

El lliurament de premis s’anirà concretant a partir del 21 de novembre de 2020.