Notícies i actualitat

La FCPCcat participa en la transformació del Sistema de Salut de Catalunya

22 febrer 2024

La FCPCcat participa en la transformació del Sistema de Salut de Catalunya

22 febrer 2024

Amb l’objectiu de crear un entorn deliberatiu per a la construcció dels elements del Pacte, s’ha constituït l’espai del Pacte Nacional de Salut format per 45 agents amb influència en el sistema de salut, com són les entitats ciutadanes, les corporacions professionals, els sindicats, les organitzacions sanitàries, les societats del coneixement, els grups parlamentaris, les entitats municipalistes, i d’altres departaments de la Generalitat de Catalunya.

Aquests agents concretaran allò que finalment formarà part del Pacte Nacional de Salut, i ho faran per mitjà de sessions deliberatives entre l’abril i el maig del 2024.

Per tal de poder-ho fer amb garanties, resulta necessari nodrir l’Espai del Pacte d’evidència, expertesa professional i participació ciutadana. Caldrà disposar, doncs, de les següents fonts d’informació:

 • El Document d’Anàlisi i el Document de Bases del Pacte Nacional de Salut, que s’han elaborat d’acord amb la revisió bibliogràfica dels principals documents que en els últims anys han analitzat diferents sistemes de salut i que han assenyalat propostes per a la seva transformació. I, també, d’acord amb les aportacions de persones expertes en diferents àrees i disciplines que s’han recollit en sessions deliberatives grupals i entrevistes al voltant de set dimensions: sistema de salut, professionals, governança, sostenibilitat, avaluació, recerca i innovació, i transformació digital.

En el Document de Bases, elaborat entre el juny i el desembre del 2023, hi figuren tretze reptes que s’han identificat com a prioritaris i que cal abordar. També seixanta-set accions recomanades pel grup d’experts, que es consideren imprescindibles per a donar resposta als reptes i que requeriran d’un acord ampli.

 •  La interlocució amb consells assessors en relació amb la innovació i la perspectiva de gènere.
 •  Un procés participatiu amb ciutadania a títol individual i col·lectiu / entitats sobre les accions recomanades pel grup d’experts.

Aquesta iniciativa participativa es durà a terme de forma telemàtica en aquest mateix portal, del 23 de gener al 23 de febrer de 2024.

Objectiu del procés participatiu

Amb aquesta iniciativa participativa amb la ciutadania a títol individual i col·lectius / entitats, es vol conèixer, per una banda, el grau d’acord i la rellevància respecte les accions recomanades pel grup d’experts, incloses en el Document de bases. Per l’altra, es volen recollir altres accions que siguin rellevants per al Pacte i que no s’hagin recollit en el Document de bases.

Per a més informació, us podeu adreçar a l’espai web del Pacte Nacional de Salut.

Com podeu participar-hi?

A través d’un qüestionari on hi trobareu els reptes i les propostes d’accions recomanades pel grup d’experts en el Document de bases del Pacte, per tal que considereu fins a quin punt hi esteu d’acord i com de rellevants considereu que són.

Al final del qüestionari, també podreu afegir aquelles accions que hi trobeu a faltar.

A l’hora de fer les vostres propostes d’acció, cal que tingueu en compte les observacions següents:

 • Cal que feu les propostes des d’un punt de vista d’allò que és necessari per al futur del sistema de salut, és a dir, des d’una perspectiva transversal més enllà de la visió personal i/o de representació d’un col·lectiu / entitat específica.
 • Cal que feu les propostes enfocant-vos en el “Què?”, és a dir, què considereu necessari incorporar per a fer possible les transformacions que requereix el sistema de salut.

Per tal que es tinguin en compte, les accions que proposeu no poden fer referència a temes personals, relacionades, per exemple, amb un procés de malaltia, o específiques, per exemple, sobre un servei assistencial o un centre sanitari.

Per poder fer arribar consultes, suggeriments i queixes d’aquest tipus, disposeu de la bústia de contacte per internet del CatSalut, el CatSalut al territori i el mateix centre sanitari.

Com s’ha dissenyat el qüestionari?

Per tal de recollir la vostra opinió, cal que entreu a l’espai “Qüestionari per a ciutadania individual’ o a l’espai “Qüestionari per a col·lectius / entitats’.

El temps estimat per a respondre’l és d’uns 45 minuts. Tingueu en compte que una vegada comenceu, l’eina no permet aturar-se per a continuar responent en un altre moment. Les vostres respostes no quedaran guardades fins que premeu el botó de “enviar respostes” al final del qüestionari.

Cap de les preguntes, tret de les inicials, marcades amb un asterisc, és de resposta obligatòria.

Després de les preguntes descriptives, trobareu el primer dels tretze reptes.

En cadascun dels reptes, podreu:

 1.  Conèixer el repte i les accions recomanades per abordar-lo, que s’han obtingut d’acord amb la revisió bibliogràfica i la participació de professionals experts (sessions grupals i entrevistes).
 2.  Valorar el grau d’acord amb les accions recomanades pel grup d’experts. Us proposem una graella on podreu especificar, per a cada acció, si hi esteu totalment d’acord, bastant d’acord, poc d’acord o totalment en desacord.
 3.  Valorar la rellevància de les accions recomanades. Us proposem una graella on podreu especificar, per a cada acció, si la considereu molt rellevant, bastant rellevant, poc rellevant o gens rellevant.

En el cas que trobeu a faltar alguna acció, al final del qüestionari podreu proposar-ne de noves.

Què se’n farà d’aquesta participació?

Una vegada finalitzada la iniciativa participativa, s’elaborarà un Document resum de la participació ciutadana amb la informació que s’obtingui de l’explotació de les respostes, tant a nivell quantitatiu com qualitatiu, que es publicarà en aquest mateix espai.

D’altra banda, aquesta informació es traslladarà als integrants de l’Espai del Pacte Nacional de Salut per tal que la tinguin en compte a l’hora de discutir com s’acaba definint el propi Pacte.

El Document resum de la participació recollirà totes les propostes?

En el cas que es produeixi una elevada participació, pot ser que diferents propostes tractin una temàtica comuna. Davant d’aquest supòsit, la informació es podrà presentar de forma agregada i/o resumida en el Document resum de la participació i, per tant, no s’hi inclourà la literalitat del que vàreu respondre.

Què no es recollirà en el Document resum de la participació?

No s’hi inclouran:

 • Continguts que facin referència a casos i/o temàtiques particulars.
 • Accions en relació amb un servei assistencial i/o centre sanitari específic.
 • Aportacions que no facin referència a la proposta d’incorporació de temàtiques/accions al Pacte Nacional de Salut.