24è Curs Bàsic per a Voluntariat

Curs Bàsic de Voluntariat ON-LINE

Us presentem el NOU Curs Bàsic d’Atenció a Persones amb Paràlisi Cerebral i altres Discapacitats Físiques Afins. ON-LINE.

Durada:  12 hores

Càpsula 1 Drets i deures del Voluntariat (1,5 h)

Què hem de tenir en compte quan som persones voluntàries?

Càpsula 2 La qualitat de vida (2 h)

Com acompanyem la vida diària de les persones amb PC?

Càpsula 3 Primers auxilis (1,5 h)

Com adaptem els primers auxilis a les persones amb mobilitat reduïda?

Càpsula 4 La comunicació (2 h)

Com podem comunicar-nos amb una persona amb PC?

Com ens recolzen les noves tecnologies?

Càpsula 5 Prevenció d’abusos sexuals i maltractaments amb persones amb discapacitat. (2 h)

Com podem detectar-les?

Càpsula 6 Què és la Paràlisi Cerebral? (2 h)

La paràlisi explicada des de diferents mirades.

Càpsula 7 L’atenció a les persones en temps de COVID-19 (1 h)

Què hem de tenir en consideració?

Professionals: Metge, advocada, infermera, fisioterapeuta, pedagoga amb una àmplia experiència en el món de la paràlisi cerebral.

Propera edició: En el curs es desenvoluparan aquests continguts en els dies i horaris següents:

 

Data Hora Bloc  Docent
07/07/2020

(dimarts)

17 a 18:30h Drets i Deures del Voluntariat. Codi ètic del voluntariat. Responsabilitat Civil i Penal de la persona voluntària. (1,5 hores) Esther Jolonch (Llicenciada en Dret i Directora de la FCPC).
08/07/2020

(dimecres)

17 a 19h Qualitat de vida: ergonomia, alimentació, higiene postural, hàbits de vida saludable, etc. (2h). Anna Granados (Graduada en Infermeria i voluntària de la FCPC des de fa 12 anys).
13/07/2020

(dilluns)

17 a 18.30h Seguretat i prevenció: primers auxilis (1,5h). Anna Granados (Graduada en Infermeria i voluntària de la FCPC des de fa 12 anys).
15/07/2020

(dimecres)

17 a 19h Comunicació i integració social en persones amb PC. Sistemes de comunicació augmentativa. (2h). Alba Uri

(Graduada en Educació Primària especialista en Diversitat i mestra d’Educació Especial ASPACE)

16/07/2020 17 a 19h Prevenció d’abusos sexuals i maltractaments en persones amb discapacitat. Formació  a càrrec de la Fundació Vicky Bernadet
20/07/2020

(dilluns)

17 a 19h La Paràlisi cerebral explicada des de la vessant mèdica i personal. Ruben Manzanares(Diplomat en fisioteràpia)
22/07/2020

(dimecres)

18 a 19h L’atenció a les persones en temps de COVID-19. Cristina Minguell

(Llicenciada en medicina)

(*) La curta durada del curs suposa l’obligació de l’alumne d’assistir a TOTES les sessions per obtenir el diploma.

 

Preu Matrícula: El preu real és de 100 € per persona, gràcies a les subvencions que obtenim el preu del curs és de 20 € per persona.

Les persones voluntàries de la Fundació i les persones que siguin titulars del Carnet Jove tenen preu reduït  (12 €).

Formalització: Per tal de poder reservar plaça al curs, cal omplir aquest formulari o contactar al correu electrònic: info@fcpc.cat i fer l’ingrés dels diners fent constar el nom i cognoms al número de compte: ES66 – 2100 – 5515 – 3022 – 0006 – 4058.