Transparència

Benvinguts a la plana de la transparència de la FCPC.
En compliment de la Llei 19/2014, de 29 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

En compliment de la Llei 19/2014, de 29 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern, pel fet de ser una persona jurídica que té relacions de manera directa amb l’Administració pública i perquè rebem ajuts o subvencions públiques per més de 100.000 € anuals.

Algunes exigències de la Llei ja les complia la nostra web per considerar que era una informació que podria interessar al visitant, però per tal que des de fora es pugui constatar el seu compliment, estan recollits en aquest apartat.

Forma Jurídica de l’entitat.

La Fundació Privada Catalana per a la Paràlisi Cerebral (amb les sigles FCPC) és una fundació privada d’àmbit català i inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 1.165.

Pel fet de ser fundació i complir els requisits preceptius, té reconeguts els beneficis de la Llei 49/2002, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

Les fundacions no obtenen la declaració d’utilitat pública però el seu estatus fiscal és equivalent.

L’entitat també gaudeix de l’exempció de l’IVA.

Missió, visió i valors

Veieu la nostra plana:

La Fundació té per finalitat la promoció, organització i realització de tota classe d’activitats encaminades a l’ajut a les persones afectades de paràlisi cerebral i altres discapacitats afins perquè, des del moment del seu naixement fins al final de la seva vida, obtinguin el màxim grau d’autonomia personal i d’integració social i laboral.

Col·lectius Implicats.

Persones Beneficiàries.

Les activitats que proposem van adreçades a:

01. Persones afectades de paràlisi cerebral i discapacitats físiques afins.
02. Les seves famílies.
03. La resta de la societat que ha d’incloure aquest col·lectiu i en necessita eines.

Les activitats que oferim són de pagament en la majoria dels casos.

Procurem que el pagament sigui simbòlic per evitar que les persones puguin quedar excloses per la seva manca de capacitat econòmica. Ara bé, el cost de les activitats disminueix en tant en quant l’entitat obté donatius o subvencions per a rebaixar el preu.

Tanmateix, estem oberts a oferir activitats 100% becades per a persones sense recursos. S’estudiarà en cada cas la situació individual.

Persones Voluntàries

La majoria de les activitats d’atenció directa que realitza la FCPC necessiten la col·laboració de persones voluntàries.

Les persones que vulguin ser voluntàries s’han d’adreçar a aquesta plana sobre voluntariat a la nostra entitat.

Història de la FCPC

La història de la FCPC ve motivada per la contínua innovació social. Aquí en podeu veure un resum.

Seu de l’entitat i atenció al públic.

Trobareu tota aquesta informació a la nostra plana de Contacte.

Resultat Balanç Social

La FCPCcat és present al catàleg del Mercat Social de la Xarxa d’Economia Solidària on es pot consultar el Resultat Balanç Social.

Òrgans i persones que formen i gestionen l’entitat.

El patronat de la Fundació està format per les persones de les taules que trobareu a continuació:

Persones que formen i gestionen l’entitat:

President. Càrrec gratuït
Jordi Salvatella Pasant
Patró Electe – A renovar

Vice-President. 

VACANT

Secretari. Càrrec gratuït
Jordi Franquesa Pecanins
Patró Electe – A renovar

Tresorer. Càrrec gratuït

Arantzazu de Olaortua
i Ugalde
Patró nat

Vocal. Càrrec gratuït

Andrés Sexto Carballeiro
Patró Electe – A renovar

Vocal. Càrrec gratuït

Cristina Minguell Comas
Patró Electe – A renovar

Vocal. Càrrec gratuït
Roser Pecanins Vallès
Patró nat

Vocal. Càrrec gratuït

Dario Olaortua Rumeu
Delegat Consell d’Honor
Patró Electe – A renovar

Vegeu aquí les Funcions del Patronat segons els Estatuts.

També comptem amb un equip de persones que gestionen l’atenció directa als nostres usuaris:

Esther Jolonch – Direcció General FCPC i Direcció Llar R. (SBA. 36.486,48€)

Laia Argudo – T.Social i Gestió Documental

Albert Maldonado – Treball Social

Shanice Soto – Referent Higiènico-Sanitària

Nil Zavala – Àrea Psicoteràpia

Jessica Zamora – Àrea Fisioteràpia

Petra Greule – ArtTeràpia i Art Power Taller de pintura

Micaela d’Ambrosio – Art Power Taller de Música

Marc Samitier – Projectes Infanto-Juvenils

Vera Prieto – M’Acompanyes?, S.Educatius i suport a Projectes

Elena Maguire – Diversitat, Espai Fluke, S.Educatius i Economia Circular

Maylin Navez – Temps per a tu

Tania Sánchez – Referent Qualitat Llar

Esmarlin Rondón – Referent de matins

Lorena Nieto – Referent de tardes

Núria Jaramillo – Referent de nits

Crijalva Rodrigues – Cap de Projectes Internacionals

Marta Carnerero – Porta a porta

Lucía Perera – Porta a porta

Marc Guillem – Economia Circular

Nom – Càrrec

Nom – Càrrec

Nom – Càrrec

Nom – Càrrec

Aquí trobeu l’organigrama de la nostra entitat.

Però la Fundació no està formada només pel Patronat i l’equip, sinó que tenim la sort de poder tenir amb nosaltres els nostres beneficiaris, les seves famílies, els voluntaris i col·laboradors que han decidit fer-nos costat.

Informació Econòmica

A dins de l’auditoria hi trobareu la informació següent:

– Informació econòmica, pressupostària i estadística.
– Subvencions i ajuts públics obtinguts.
– Els pressupostos, amb la descripció de les principals partides pressupostàries i la informació actualitzada i comprensible.
– Els comptes anuals i els informes d’auditoria de comptes.

Pel que fa a convenis amb administracions públiques, la FCPC a dia d’avui només manté, amb el Consorci de Serveis Socials de Barcelona, un contracte de la gestió, en règim de concert, del servei d’ocupació de 24 places de llar residència per a persones amb paràlisi cerebral a la “Llar Residència Llull 163” situada al carrer Llull 163 de Barcelona. Exp. 008/2016.

Si trobeu a faltar qualsevol informació que, segons la Llei de Transparència hauria d’estar exposada en aquest apartat, agrairem molt ens ho comuniqueu.

Si voleu conèixer algun altre aspecte que aquí no s’exposi per no comprometre el dret a la intimitat de les persones o per no ser obligatori, us podeu posar en contacte amb nosaltres.

Alta a la nostra newsletter


Alta a la newsletter*

Consentiment i permís (RGPD)*

Consentiment i permís (RGPD)
Des de la Fundació Privada Catalana per a la Paràlisi Cerebral, amb CIF G61482659, i domicili al C/Llull 163 · Barcelona 08005, complint amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li comuniquem que les dades que ens faciliti quedaran incorporades i seran tractades als fitxers de la Fundació. per a mantenir-te informat, sobre les nostres activitats, fites i esdeveniments. En cap cas, cedirem les teves dades a terceres persones o a altres entitats.