Notícies i actualitat

#ODS: Edifici sostenible

08 febrer 2021

#ODS: Edifici sostenible

08 febrer 2021

🏡 Edifici sostenible

♻ Accés universal a serveis d’energia assequibles, confiables i moderns.

🌞 Edifici amb instal·lació de tubs solars per a l’escalfament d’aigua calenta que cobreix pràcticament totes les necessitats d’escalfament.

1) Per a 2030, garantir l’accés universal a serveis d’energia assequibles, confiables i moderns.

Edifici sostenible Edifici amb instal-lació de tubs solars per a l’escalfament d’aigua calenta que cobreix pràcticament totes les necessitats d’escalfament

 

2) Per a 2030, augmentar substancialment el percentatge d’energia renovable en el con­junt de fonts d’energia.

Edifici sostenible Edifici amb instal-lació de tubs solars per a l’escalfament d’aigua calenta que cobreix pràcticament totes les necessitats d’escalfament

 

3) Per a 2030, duplicar la taxa mundial de millora de l’eficiència energètica.

Edifici sostenible Edifici amb instal-lació de tubs solars per a l’escalfament d’aigua calenta que cobreix pràcticament totes les necessitats d’escalfament

 

Per a 2030, augmentar la cooperació internacional per tal de facilitar l’accés a la investigació i a les tecnolo­gies energètiques no contaminants, incloses les fonts d’energia renovables, l’eficiència energètica i les tecnologies de combustibles fòssils avançades i menys contaminants, i promoure la inversió en infraestructures energètiques i tecnologies d’energia no contaminant.

Per a 2030, ampliar la infraestructura i millorar la tecnologia per tal d’oferir serveis d’energia moderns i sos­tenibles per a tots els països en desenvolupament, en particular els països menys avançats, els petits estats insulars en desenvolupament i els països en desenvolupament sense litoral, d’acord amb els programes de suport respectius.