Notícies i actualitat

27è Curs Bàsic per a Voluntariat

01 juny 2023

27è Curs Bàsic per a Voluntariat

01 juny 2023

Curs Bàsic de Voluntariat PRESENCIAL

Us presentem el NOU Curs Bàsic d’Atenció a Persones amb  Paràlisi Cerebral i altres Discapacitats Físiques Afins. 

Durada: 12 hores

Càpsula 1 La qualitat de vida (2 h)

Com acompanyem la vida diària de les persones amb PC?

 

Càpsula 2 Drets i deures del Voluntariat (1 h)

Què hem de tenir en compte quan som persones voluntàries?

 

Càpsula 3 Prevenció d’abusos sexuals i maltractaments amb persones amb discapacitat. (1 h)

Com podem detectar-los?

 

Càpsula 4 La comunicació (2 h)

Com podem comunicar-nos amb una persona amb PC? Com ens recolzen les noves tecnologies?

 

Càpsula 5 Primers auxilis (2 h)

Com adaptem els primers auxilis a les persones amb mobilitat reduïda?

 

Càpsula 6 Què és la Paràlisi Cerebral? (4 h)

La paràlisi explicada des de diferents mirades.

 

Propera edició presencial: en el curs es desenvoluparan aquests continguts en els dies i horaris següents:  

 

Data Hora Bloc Docent
09/06/2023 18h a 20h Drets i Deures

del Voluntariat.

Codi ètic del

voluntariat.

Responsabilitat

Civil i Penal de la

persona

voluntària. (1h)

Prevenció

d’abusos sexuals

i maltractaments

en persones amb

discapacitat (1h).

Esther Jolonch

(Llicenciada en Dret i

Directora general de

la FCPC).

12 anys).

10/06/2023 10h a 14h La Paràlisi

cerebral

explicada des de

la vessant

mèdica i personal

(4h).

Jessica Zamora

(Diplomada en

fisioteràpia i

fisioterapeuta de la

FCPC)

16/06/2023 18h a 20h Comunicació i

integració social

de persones amb

PC. Sistemes de

comunicació

augmentativa.

(2h).

Alba Uri

(Graduada en

Educació Primària

especialista en

Diversitat i mestra

d’Educació Especial

ASPACE)

17/06/2023 10h a 14h Qualitat de vida:

ergonomia,

alimentació,

higiene postural,

hàbits de vida

saludable, etc.

(2h).

Primers auxilis

adaptats a

persones amb

mobilitat reduïda

(2h).

Shanice Soto

(Auxiliar d’infermeria i Integradora Social)

 

Per a l’obtenció del certificat és obligatori assistir al 85% les sessions, essent les càpsules 2 (Drets i Deures), 3 (Prevenció d’abusos sexuals i maltractaments amb persones amb discapacitat) i 5 (Primers auxilis adaptats) d’assistència obligatòria per a l’obtenció d’aquest.

 

Preu Matrícula: El preu real és de 100 € per persona, gràcies a les subvencions que obtenim el preu del curs és de 20 € per persona.

Les persones voluntàries de la Fundació i les persones que siguin titulars  del Carnet Jove tenen preu reduït (12 €).

 

Formalització: Per tal de poder reservar plaça al curs, cal  omplir aquest formulari o contactar al correu electrònic: voluntariat@fcpc.cat, o també a través del QR següent:

Cal fer l’ingrés dels diners fent constar el nom i cognoms al número de compte: ES66 – 2100 – 5515 – 3022 – 0006 – 4058, o també es poden portar els diners en efectiu el dia de la formació.