Presentació

A aquesta secció trobareu més informació sobre la visió, missió i valors de la nostra entitat així com informació de la gent que en formem part.

Què és la FCPC?

La Fundació va ser creada per un grup de pares i mares preocupats pel futur del seus fills I la societat on havien de viure.

És una fundació privada d’àmbit català i inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 1.165.

Pel fet de ser fundació i complir els requisits preceptius, té reconeguts els beneficis de la Llei 49/2002, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

Les fundacions no necesiten obtenir la declaració d’utilitat pública perquè el seu estatus fiscal és equivalent.

La Fundació té per finalitat la promoció, organització i realització de tota classe d’activitats encaminades a l’ajut a les persones afectades de paràlisi cerebral i altres discapacitats afins perquè, des del moment del seu naixement fins al final de la seva vida, obtinguin el màxim grau d’autonomia personal i d’integració social i laboral.

Les activitats que proposa van adreçades a:
Persones afectades de paràlisi cerebral i discapacitats físiques afins.
Les seves famílies.
La resta de la societat que ha d’incloure aquest col·lectiu i en necessita eines.

Missió, visió i valors

La Fundació Privada Catalana per a la Paràlisi Cerebral va ser creada l’any 1996 per un grup de pares de persones afectades de paràlisi cerebral preocupades pel futur dels seus fills I d’altres persones en la seva mateixa situació, així com de la societat que els haurà d’acollir el dia que ells faltin.

La nostra missió és donar dignitat a les persones amb paràlisi cerebral posant les seves capacitats en valor, dotant-los d’una major autonomia personal i incrementant la seva qualitat de vida, oferint-los programes de recolzament adaptats a les seves necessitats i a les seves famílies, per contribuir així a l’acompliment del seu projecte vital.

La nostra, pretén ser sempre una visió positiva i reivindicativa de les capacitats de les persones afectades de paràlisi cerebral i de les seves famílies, cercant

l’acceptació natural de la diferència i la normalització de vida i, per aquest motiu, una part molt important de la nostra tasca és donar visibilitat i sensibilitzar la societat.

Volem contribuir a donar resposta a les necessitats de les persones amb paràlisi cerebral i patologies afins, i al seu entorn directe, al llarg de tot el seu cicle vital, aprofundint en els valors de la societat del benestar, facilitant el desenvolupament personal, la cohesió social, la inclusió i la igualtat d’oportunitats.

El nostre àmbit d’actuació efectiu és primordialment centrat en l’àrea de Barcelona per la seva gran concentració de persones amb paràlisi cerebral, però l’àmbit establert als nostres estatuts és autonòmic, no descartant, tanmateix, realitzar actuacions a nivell internacional.

Els VALORS que impulsem des de la nostra entitat són:

Transparència i excel·lència

en tot el que fem

Adaptabilitat i resposta a la realitat.

Amb serveis realistes, útils i necessaris.

Adaptabilitat i resposta a la realitat.

Amb serveis realistes, útils i necessaris.

Igualtat d’oportunitats

Fomentem el creixement personal i promovem, en aquells àmbits on cal, el suport per gaudir d’una igualtat d’oportunitats real davant la resta de la societat.

Respecte

Considerem que totes les persones són ciutadans de ple dret. I això vol dir que cal, sense excepció, respectar-ne els drets i exigir-los les obligacions.

Qui ens recolza

La FCPC fa molts anys que treballa per la millora de la qualitat de vida de les persones afectades de paràlisi cerebral.
Molta gent ens dóna suport i reconeix la nostra feina. Estem recollint les seves opinions I les podràs trobar aquí molt aviat.

Relacions en xarxa

Patrocinadors

Alta a la nostra newsletter


Alta a la newsletter*

Consentiment i permís (RGPD)*

Consentiment i permís (RGPD)
Des de la Fundació Privada Catalana per a la Paràlisi Cerebral, amb CIF G61482659, i domicili al C/Llull 163 · Barcelona 08005, complint amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li comuniquem que les dades que ens faciliti quedaran incorporades i seran tractades als fitxers de la Fundació. per a mantenir-te informat, sobre les nostres activitats, fites i esdeveniments. En cap cas, cedirem les teves dades a terceres persones o a altres entitats.