Legislació Aplicable a la FCPC

La FCPC és una Fundació Privada sotmesa a la legislació catalana i espanyola.
Aquí relacionem les normes que, com a fundació, ens són aplicables:

Normativa de Catalunya

02 Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. DOGC núm. 6780, de 31 de desembre. Correccions d’errades al DOGC núm. 6822, de 3 de març de 2015 i DOGC núm. 6846 de 8 d’abril de 2015. Versió consolidada

Normativa estatal

02 Llei 50/2002, de 26 de desembre, de fundacions. BOE núm. 310, de 27 de desembre. Versió consolidada

Alta a la nostra newsletter


Alta a la newsletter*

Consentiment i permís (RGPD)*

Consentiment i permís (RGPD)
Des de la Fundació Privada Catalana per a la Paràlisi Cerebral, amb CIF G61482659, i domicili al C/Llull 163 · Barcelona 08005, complint amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li comuniquem que les dades que ens faciliti quedaran incorporades i seran tractades als fitxers de la Fundació. per a mantenir-te informat, sobre les nostres activitats, fites i esdeveniments. En cap cas, cedirem les teves dades a terceres persones o a altres entitats.